rekrymarkkinointi-gosome
|

Rekrytoi tehokkaasti – 5 vinkkiä rekrymarkkinointiin

Rekrytointimarkkinoinnin hyödyt

Rekrytointimarkkinointi tarkoittaa markkinoinnin hyödyntämistä potentiaalisten työntekijöiden kiinnostuksen herättämiseksi, sitouttamiseksi ja ohjaamiseksi hakemuksen lähettämiseen tai yhteydenottoon. Kun rekrytointimarkkinointiin sovelletaan strategista ja tietoon perustuvaa lähestymistapaa, voit parantaa rekrytointien laatua, lyhentää hakuaikaa ja pienentää palkkauskustannuksia. Rekrytointimarkkinoinnilla on monia etuja, muun muassa seuraavat:

1. Hakemusten laadun parantaminen

Käyttämällä kohdennettua mainontaa ja tavoittamalla myös passiiviset työnhakijat voit houkutella laadukkaampia ehdokkaita kuin perinteisillä rekrytointimenetelmillä.

2. Lyhyempi hakuaika

Voit nopeuttaa rekrytointiprosessia ja saada avoimet työpaikat täytettyä nopeammin, kun tavoitat isomman massan potentiaalisia hakijoita jo työnhakuprosessin alkuvaiheessa.

3. Alhaisemmat kustannukset

Käyttämällä kustannustehokkaita rekrytointimarkkinointitaktiikoita, kuten sosiaalisen median rekrytointia, voit alentaa rekrytointiin kuluvia kustannuksia merkittävästi.

4. Parempi työnantajabrändi

Vahva rekrytointimarkkinointistrategia auttaa parantamaan työnantajabrändiäsi ja työnantajamielikuvaasi ja tekemään yrityksestäsi houkuttelevamman huippulahjakkuuksille.

5. Hakijoiden parempi sitoutuminen

Voit rakentaa suhteita hyviin hakijoihin ja pitää heidät sitoutuneina yritykseesi, vaikka he eivät päätyisikään hakemaan juuri tiettyä tehtävää.

6. Kasvu

Investoidessasi rahaa rekrytointimarkkinointiin, investoit samalla yrityksesi kasvuun.

Rekrytointimarkkinoinnin eri tyypit

Rekrytointimarkkinointia voi toteuttaa erilaisilla tavoilla, joilla kullakin on omat etunsa ja haittansa. Seuraavassa on lyhyt katsaus suosituimpiin rekrytointimarkkinoinnin muotoihin:

1. Perinteinen mainonta

Tässä rekrytointimarkkinoinnin tyypissä mainoksia sijoitetaan esimerkiksi sanomalehtiin, televisioon tai radioon. Perinteisen mainonnan etuna on, että se tavoittaa laajan yleisön. Haittapuolena on kuitenkin se, että se voi olla kallista, eikä tuloksia ole aina helppo seurata.

2. Suoramainonta

Tässä rekrytointimarkkinoinnin lajissa mainonta tai yhteydenotto, esimerkiksi sähköposti tai viesti sosiaalisessa mediassa, kohdennetaan suoraan haluttuihin ehdokkaisiin. Suoramainonnan etuna on se, että sen avulla voit kohdistaa rekrytointimarkkinoinnin tarkasti tiettyihin henkilöihin. Haittapuolena on kuitenkin se, että se voi olla aikaa vievää ja kallista.

3. Sosiaalinen media

Tämäntyyppisessä rekrytointimarkkinoinnissa käytetään sosiaalisen median alustoja, kuten Facebookia, Twitteriä, Instagramia, TikTokia ja LinkedIniä, potentiaalisten ehdokkaiden tavoittamiseksi. Sosiaalisen median etuna on, että sen avulla voit tavoittaa suuren määrän ihmisiä ilmaiseksi tai edullisesti.

Haittapuolena on kuitenkin se, että sosiaalisen median tilien hallinnointi voi olla aikaa vievää. Näkyvyyden ja tulosten maksimoimisen takaamiseksi, sosiaalisessa mediassa voidaan hyödyntää maksettua mainontaa, joka takaa entisestään paremmat mahdollisuudet rekrytoinnin onnistumisessa.

Mainosesimerkki.

5 vinkkiä: Huomioi nämä rekrymarkkinoinnissa

1. Valitse parhaat keinot

Valitse tehokkaat kanavat ja modernit työkalut, joissa voit saavuttaa rekrytoinnille asetetut tavoitteet: saat tarpeeksi näkyvyyttä oikean kohderyhmän keskuudessa ja saat laadukkaita hakemuksia.

2. Tarjoa riittävästi tietoa

Kiinnitä huomiota siihen, että rekrytointiin liittyvissä mainoksissa ja itse työpaikkailmoituksessa on kaikki tarvittava tieto. Yleensä näitä tietoja ovat mm. työtehtävän kuvaus, työsuhteen perustiedot jne. Mitä enemmän tietoa työstä tarjotaan, sitä enemmän potentiaalinen hakija kiinnostuu. Samalla epäsopivat hakijat karsiutuvat prosessista pois ja jäljelle jäävät kaikista potentiaalisimmat.

3. Älä syrji

Rekrytointiin liittyvässä markkinoinnissa ei saa toimia syrjivästi: esimerkiksi ikää tai sukupuolta ei voi käyttää rajauksena rekrymarkkinoinnin kohdentamisessa.

4. Tee työpaikasta houkutteleva

Lisää työpaikan houkuttelevuutta kertomalla työpaikan ja työnantajan parhaista puolista sekä työsuhde-eduista: esimerkiksi työporukasta, bonuksista ja hyvästä työterveydenhuollosta.

5. Tee hakemisesta helppoa

Tee työpaikan hakemisesta hakijalle helppo ja miellyttävä kokemus. Rekrytointia sujuvoittamassa voivat olla esimerkiksi erilaiset chat-työkalut ja muut alustat, jotta työpaikan hakeminen on mahdollisimman helppoa ja nopeaa. Samalla hakijasta voidaan muodostaa tarkempi näkemys, täyttääkö työnhakija tarpeeksi hyvin työn edellytykset, ja myös työnhakijalle itselleen muodostuu selkeämpi kuva työn sisällöstä ja vaatimuksista.