Sosiaalisen media ylläpito

GOsome tarjoaa yrityksille myös sosiaalisen median ylläpitoa, eli yrityksen sometilien hallinnoimista ja orgaanisten julkaisujen (ei maksettujen mainosten) tuottamista. Sosiaalisen median ylläpito on yleensä lisänä liidituotannon tai verkkokaupan mainonnan paketissamme, mutta välillä sitä tarjotaan myös yksittäisenä palveluna. Sometilin ylläpitoa tehdään aina asiakkaan toiveet huomioiden siinä laajudessa, mikä nähdään tarpeelliseksi ja järkeväksi. Ylläpito voi kattaa kaiken sisällöntuotannosta julkaisujen kommentteihin vastaamiseen asti, tai vaihtoehtoisesti asiakas voi esimerkiksi tuottaa tarvitsemamme sisällöt itse ennakkoon luodun suunnitelman pohjalta.

Sosiaalisen median ylläpitoon kuuluu yleensä mm. seuraavia osa-alueita:

Yrityksen sometilin luominen

Luonnollisesti luomme aina alkuun asiakasyritykselle halutut sosiaalisen median tilit, jos niitä ei jo valmiiksi löydy. Tilit luodaan asiakkaan tiedoilla siten, että myös asiakkaalla itsellään on ylläpito-oikeus ja siten aina halutessaan pääsy tilien hallintaan.

Tilin optimointi

Tilit luodaan aina oikeaoppisesti yritystiliksi tai -sivuksi valitun sosiaalisen median alustan vaihtoehtojen mukaan. Kanavan/sivun/tilin/profiilin tietoihin täytetään aina kaikki tarpeelliset tiedot, linkit, ulkoasut jne. jotta se näyttää ulospäin laadukkaalta ja tunnistettavalta, ja jotta potentiaalinen asiakas löytää sieltä kaiken tarvittavan ja löytää kiinnostuessaan helposti eteenpäin tai voi ottaa suoraan yhteyttä.

Somejulkaisut

Julkaisut mietitään aina yrityksen ja sen kohdeyleisön mukaan. Julkaisuissa tärkeintä olisi, että ne kiinnostaisivat yrityksen potentiaalisia asiakkaita, tuottaisivat heille jotain lisäarvoa, sekä löytyisivät helposti oikeilla hakusanoilla ja hashtageilla eli aihetunnisteilla. Silloin julkaisut saavat todennäköisimmin parhaan orgaanisen (maksuttoman) näkyvyyden ja kerryttävät samalla mahdollisimman paljon aidosti kiinnostuneita seuraajia yrityksen sometilille. Ohituskaistana näkyvyydelle tai vakuuttavalle seuraajamäärälle saatetaan käyttää myös ostettuja bottiseuraajia tai arvontoja, mutta nämä eivät ole yritykselle yhtä arvokkaita kuin kiinnostavalla sisällöllä saavutetut aidot seuraajat.

Julkaisuissa on myös tärkeää säännöllisyys/aktiivisuus, jotta yritys näyttää ulospäin aktiiviselta ja se muistuttaa seuraajiaan säännöllisesti olemassaolollaan. Julkaisuja on eri kanavissa erityyppisiä, ja niitä voivat olla esimerkiksi tavalliset teksti+kuva -syötejulkaisut ja videot tai Tarinat-osion pystymuotoiset päivitykset. Esimerkkejä eri julkaisuista ovat mm. asiakasreferenssi, alaan/tuotteeseen/palveluun liittyvä vinkki tai uuden asian, kuten uuden tuotteen esitteleminen. Suora mainostaminen ja jatkuvat tarjoukset eivät ole mielekästä sisältöä tavallisiin orgaanisiin julkaisuihin.

Sisältösuunnitelma

Ylätason sisältösuunnitelmaan mietitään asiakkaan kanssa yhdessä tai asiakkaalta saadun tiedon pohjalta, että minkälainen sisältö tuottaa lisäarvoa potentiaalisille asiakkaille, eli mitä ja miten heille halutaan viestiä. Sisältösuunnitelmassa otetaan huomioon esim. vuodenajat ja liiketoiminnan sesongit, jotta sisältö on ajankohtaista ja jotta halutunlaista sisältöä pystytään tuottamaan haluttuun aikaan. Suunnitelma takaa sen, että tuotettu sisältö ja julkaisut ovat tavoitteellista, mietittyä, jatkuvaa, säännöllistä ja yhtenäistä.

Julkaisukalenteri

Valmiiksi mietityt julkaisut ja niille tuotetut sisällöt (hieman riippuen toimintamallista) lisätään aina ennakkoon julkaisukalenteriin asiakkaan nähtäville. Kalenterissa asiakas voi muokata tai kommentoida, sekä lopuksi kuitata julkaisut hyväksytyiksi. Julkaisukalenterista on helppo nähdä, että mitä ja milloin aiotaan julkaista, sekä tehdä muutoksia tarpeen vaatiessa. Hyväksytyt julkaisut ajastetaan julkaistavaksi julkaisukalenterin mukaan.

Tulosten seuranta

Myös sometilien tuloksia seurataan tarkasti ja peilataan asetettuihin tavoitteisiin, jotta nähdään mitä käytetyllä panostuksella saavutetaan. Tavallinen sometilin ylläpito ei välttämättä kuitenkaan ole yhtä tuloskeskeistä tai yhtä helposti mitattavaa kuin esimerkiksi somemainonta, ja lopulliset tulokset tulevat yleensä paljon pidemmällä aikavälillä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Kerro tarkemmin tarpeestasi lomakkeella.

Yhteyslomake