Muutama sana meistä

GOsome on digitaalisen myynnin ja markkinoinnin toimisto. Valjastamme parhaat digitaaliset työkalut kasvattamaan yritysten liidimäärää ja myyntiä.

GOsomen toiminnan kulmakivet:

  • Halu kehittää asiakkaan liiketoimintaa ja auttaa asiakasta menestymään
  • Tekninen osaaminen ja uusien asioiden nopea omaksuminen
  • Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja kilpailutekijöiden tunnistaminen
  • Luovuus kampanjoiden ja sisältöjen toteutuksessa

Meillä on tyytyväiset asiakkaat

Keväällä 2022 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksena GOsomen NPS-luku (Net Promoter Score) on 83 eli asiakkaamme ovat aidosti erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. NPS on kansainvälisesti käytetyin asiakastyytyväisyyden mittari. Toimialallamme (digitaalinen markkinointi) keskimääräinen NPS-luku on 30. Lähde: Clearly Rated

Meille on tärkeää, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä meidän toimintaamme ja saatuihin tuloksiin. Kehitämme toimintaamme aktiivisesti myös asiakkailta saatujen palautteiden avulla.

Vauhditamme asiakkaamme digitaaliseen myyntiin

Meidän tavoitteenamme on auttaa asiakasyrityksiämme hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla heille sopivimmat digitaaliset työkalut, jotta he voisivat kasvattaa myyntiään ja menestyä entistä paremmin digitaalisissa kanavissa. Haluamme, että markkinointi on tuottoisa investointi sen sijaan että se olisi yksi kulu muiden joukossa. Tavoittelemme aina asiakkaillemme oikeita, tarkasti mitattavia tuloksia, jotta nähdään mitä markkinointiin käytetyt eurot ovat tuottaneet takaisin.

Hiotulla konseptilla huikeisiin tuloksiin

Monipuolinen osaamisemme ja kokemuksemme mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan asiakkaalle helpon pakettiratkaisun, jonka uskomme sopivan parhaiten juuri heidän yritykselleen. Meidän valmiiksi hyväksi toteamista työkaluista, prosesseista ja ratkaisuista uskomme löytyvän kaikille yrityksille sellaiset kokonaisuudet, joilla heidän myyntinsä lähtee kasvuun.

Kun asiakkaamme menestyvät, myös me menestymme

Haluamme pysyä ajan tasalla uusimmista tavoista tehdä myyntiä ja markkinointia, sekä tuoda ne myös asiakkaidemme käyttöön. Nuorina meille on tärkeää pysyä jatkuvasti uusimpien trendien mukana ja ottaa uudet toimintatavat ja työkalut käyttöön niin nopeasti kuin mahdollista.

Katso showreel