Kannattaako somea ulkoistaa

Somen ylläpito – Kannattaako somea ulkoistaa?

Suurin osa yrityksistä on ymmärtänyt sosiaalisen median merkityksen ja mahdollisuudet liiketoiminnalle. Siitä huolimatta some on jäänyt monissa yrityksissä ajan ja osaamisen puutteessa hoitamatta. Kannattaako some silloin ulkoistaa ja toimiiko se? Käsittelemme aihetta tässä blogissa.

Yritykset tavoittavat asiakkaansa somessa. Ammattimaisen ja uskottavan näköiset tilit ja toiminta somessa auttavat vakuuttamaan mahdolliset asiakkaat. Säännöllisellä sisällöntuotannolla asiakkaat saa sitoutettua seuraajiksi ja näkyvyys on parempaa. Niillä voidaan myös tuottaa arvoa sekä nykyisille, että potentiaalisille asiakkaille, esimerkiksi alaan liittyvän hyödyllisen ja kiinnostavan sisällön muodossa. Sosiaalisen median kautta voi myös tehdä tehokkaasti markkinointi- ja brändiviestintää. Lisäksi maksetut mainoskampanjat ovat tarkasti kohdennettavissa ja selkeästi mitattavissa.

Miksi some kannattaa ulkoistaa?

Somen ulkoistaminen kannattaa aina, jos sitä ei ehditä tai osata tehdä yrityksen sisällä tavoitteellisesti ja aktiivisesti. Jos voit käyttää oman aikasi järkevämmin ja tehokkaammin oman ydinosaamisesi parissa, ei sitä aikaa ole kannattavaa käyttää somen opiskeluun ja harjoitteluun. Muutenkin jos osaamisesi somen suhteen ei ole riittävällä tasolla, voi toiminta olla tehotonta tai johtaa ei-toivottuihin tuloksiin.

MUTTA ota tämä huomioon somen ulkoistamisessa!

Usein jos joku ulkopuolinen henkilö pyörittelee yrityksesi sometilejä etänä geneerisen netistä kaikkien saatavilla olevan kuvasisällön avulla, näyttää se ulospäin asiakkaille etäiseltä ja teennäiseltä. Julkaisut ovat usein pääasiassa hyvän viikonlopun toivotuksia ja mainoksia. Ne eivät kiinnosta ketään, ennemminkin päinvastoin. Siksi mielestämme somea ei voi täysin ulkoistaa. Silloin yritykseltä katoaa ”kasvot”, eikä some näyttäydy ulospäin aitona ja ainutlaatuisena. Somessa pitää pystyä erottumaan, ja se tehdään yrityksen persoonallisuudella. Some vaatii mielestämme sen, että sen tekijä on ainakin välillä paikalla yrityksen tiloissa ja tekemisissä yrityksen henkilökunnan kanssa. Toki harvoja poikkeuksia voivat olla esimerkiksi tuotemerkkien bränditilit, joissa välttämättä sitä varsinaista yritystä tuotteen taustalla ei ole mielekästä tai olennaista tuoda esille. Joka tapauksessa, ihmiset, persoonat ja tarinat kiinnostavat somessa yleensä eniten.

Milloin somea ei tarvetta ulkoistaa?

Milloin somea sitten ei kannata ulkoistaa? Jos sinulla on osaamista ja aikaa, tai osaavia työntekijöitä siihen, voi yrityksen sosiaalista mediaa hallinnoida ja ylläpitää myös itse. Toki osaamisen tulee silloin kattaa kaikki eri osa-alueet, mm. tavoitteiden asettamisen, sisältökalenterin suunnittelun, julkaisujen ideoinnin, tilien luonnit, ulkoasut, tarvittavat tiedot ja linkitykset, kuvat, grafiikat, ylläpidon, sisällöntuotannon, julkaisemisen ja kokonaisvaltaisten kampanjoiden luonnin.

Somen osittainen ulkoistaminen

Jos yrityksestä löytyy esimerkiksi perustason osaaminen, voi vaikkapa kampanjoiden teon ulkoistaa. Jos taas suunnitelmat ja tavoitteet ovat selvät, mutta sisällöntuotantoon ei löydy kalustoa ja osaamista, voi pelkän sisällöntuotannon ulkoistaa. Vaihtoehtoja on monia. Somen kokonaisvaltainen tai osittainen ulkoistaminen voi kuitenkin usein olla edullisempaa ja kannattavampaa, kuin että siihen palkattaisiin erikseen työntekijä. Silloin saa esimerkiksi täyden ammattitaidon sekä valmiit kalustot ja ohjelmistot sen sijaan, että ne hankittaisiin ja koulutettaisiin. Ulkopuolinen osaaja tuo mukanaan myös tärkeää ulkopuolista näkemystä, sekä voi samalla kouluttaa yrityksen työntekijöitä someen liittyen.