Digimarkkinointi – Mitä se on ja miksi sitä tehdään? – Ymmärrä perusteet!

Mitä on digimarkkinointi?

Digimarkkinointi, eli pidemmin digitaalinen markkinointi, on tuotteiden tai palveluiden markkinointia digitaalisissa kanavissa. Digitaalisilla kanavilla tarkoitetaan sähköisiä, yleensä internetin välityksellä toimivia kanavia, kuten nettisivuja, hakukoneita, sosiaalista mediaa, mobiilisovelluksia ja sähköpostia.

Miksi digimarkkinointia tehdään?

Digimarkkinoinnin tavoitteet

Digimarkkinoinnin perimmäisenä tavoitteena on yleensä kasvattaa myyntiä ja tuloja. Tavoitteena voi myös olla esimerkiksi kasvattaa brändin tunnettuutta tai brändiuskollisuutta. Digimarkkinoinnin tavoitteiden tulee olla linjassa markkinoinnin ja myynnin kokonaistavoitteden kanssa.

Myyntitulojen kasvattaminen edellyttää usein uusien asiakkaiden hankkimista nettisivuilta tai muista digikanavista. Tämä taas tarkoittaa potentiaalisten asiakkaiden ohjaamista verkkosivustolle ja edelleen liideiksi tai myynniksi, eli esimerkiksi tarjouspyynnöiksi tai verkkokaupan tilauksiksi.

Digimarkkinointi on tarkasti mitattavaa.

Digimarkkinoinnin hyödyt

Nopeus ja tehokkuus

Digitaalisesta markkinoinnista on tullut olennainen osa nykyaikaista markkinointia ja markkinointistrategiaa, koska se antaa yrityksille mahdollisuuden tavoittaa enemmän ihmisiä entistä nopeammin ja tehokkaammin. Mainoskampanjan saa pyörimään tunneissa ja ensimmäisiä tuloksia voi nähdä nopeastikin.

Kohdennettavuus

Digimarkkinointi ja eri digimarkkinointikanavat tarjoavat laajat mahdollisuudet mainosten ja markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Sen avulla yritykset tavoittavat liiketoiminnalleen oleellisimmat ja tärkeimmät kohderyhmät tarkasti ja tehokkaasti. Halutun kohderyhmän tavoittamisen kannalta oikean tai oikeiden kanavien valitseminen on erityisen tärkeää.

Helppous

Yksi digitaalisen markkinoinnin tärkeimmistä eduista on, että sen aloittaminen on suhteellisen helppoa ja edullista. Tarvitset vain tietokoneen, internet-yhteyden ja luovia ideoita. Digitaaliseen markkinointiin liittyviä tehtäviä voi myös helposti ulkoistaa, mikä auttaa pitämään kustannukset alhaisina ja käyttämään resurssit tehokkaasti.

Digimarkkinointia tarjoavia toimistoja löytyy paljon, joten ostajalla on hyvin valinnanvaraa. On myös mahdollista ostaa digimarkkinointiin liittyviä koulutuksia tai kouluttautua itse, jolloin voi toteuttaa digimarkkinoinnin toimenpiteitä itsenäisesti. Opiskeluun löytyy valtavasti materiaalia, kuten verkkokursseja, webinaareja ja oppaita.

Kustannustehokkuus

Digimarkkinointi on myös moneen muuhun markkinointikanavaan verrattuna kustannustehokasta ja edullista. Esimerkiksi yhden lehtimainoksen hinnalla, vaikkapa muutamalla sadalla eurolla, saa jo merkittävän määrän oikeanlaista liikennettä verkkosivuille ja sen kautta myynnillisiäkin tuloksia. Digimarkkinoinnin voi myös aloittaa kevyesti jo pienellä kertainvestoinnilla.

Mitattavuus

Digimarkkinoinnin etuna on myös se, että se tuottaa tarkasti mitattavia, reaaliaikaisia tuloksia. Se tarkoittaa, että on mahdollista nähdä koko ajan, miten hyvin kampanjat toimivat, sekä tehdä tarvittavia muutoksia lennossa. Tämä on aika lailla vastakohta perinteisille markkinointimenetelmille ja medioille, joissa tulosten mittaaminen on hankalaa, ja niiden näkymistä voi joutua odottamaan viikkoja tai jopa kuukausia.

Digitaalisen markkinoinnin tarjoama analytiikka antaa myös mahdollisuuden seurata ROI:tä (sijoitetun pääoman tuottoa, Return On Investment). Näin on helppo nähdä markkinoinnin kannattavuus ja se, mitkä kampanjat tai toimenpiteet tuottavat eniten liidejä tai myyntiä, jotta voi kohdentaa resurssit niiden mukaisesti.

Kaiken kaikkiaan digimarkkinointi on erittäin tehokas tapa edistää yrityksen palveluiden ja tuotteiden myyntiä. Sillä voi tavoittaa suuren yleisön nopeasti ja helposti sekä saada samalla yksityiskohtaista tietoa markkinoinnin tehosta ja toimivuudesta.

Käytetyimmät digimarkkinoinnin keinot ja kanavat

Useiden erilaisten digimarkkinointikanavien lisäksi on olemassa monenlaisia toimenpiteitä, miten digitaalista markkinointia voidaan tehdä. Eräitä suosituimpia keinoja ja kanavia ovat:

Hakukonemarkkinointi (Search Engine Marketing = SEM): 

Hakukonemarkkinointi on hakukoneissa, pääosin Googlessa, tapahtuvaa markkinointia, jota tehdään usein ensisijaisesti maksetulla mainonnalla, eli hakukonemainonnalla (SEA). Lisäksi hakukonemarkkinointi kattaa hakukonenäkyvyyden orgaanisesti (maksuttomasti), eli hakukoneoptimoinnin (SEO).

Esimerkki Google-hakumainoksesta.

Hakukonemainonta (Search Engine Advertising = SEA): 

Hakukonemainonta on hakukoneissa tapahtuvaa maksettua mainontaa. Esimerkiksi Googlen hakusanamainonnalla voi luoda mainoksia, jotka näkyvät, kun ihmiset tekevät tiettyjä yritykseen tai sen tuotteisiin tai palveluihin liittyviä hakuja. Näin yritys tavoittaa juuri ne ihmiset, jotka jo tiedostavat tarpeen tuotteelle tai palvelulle ja etsivät siihen ratkaisua.

Hakukonemainonta mielletään usein samaksi asiaksi kuin Google-mainonta, mutta tosiasiassa se kattaa myös muut hakukoneet, kuten esimerkiksi Microsoft Bingin. Käytännössä Suomessa Google-mainonta onkin melkein yhtä kuin koko hakukonemainonta. Googlen markkinaosuus Suomessa on n. 94% (globaalisti n. 92%). Bingin osuus hakukoneiden käytöstä Suomessa taas on n. 4%.

(10/22, Lähde: https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/finland )

Hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization = SEO): 

Hakukoneoptimointi on prosessi, jossa verkkosivustoa optimoidaan Googlen ja muiden hakukoneiden hakuja varten tavoitteena ansaita korkeampi sijoitus tietyn tai tiettyjen avainsanojen hakutuloksissa ja siten parantaa sivuston näkyvyyttä sekä kasvattaa sivuston liikennemäärää. 

Hakukoneoptimointia voidaan tehdä sekä itse nettisivuilla että niiden ulkopuolella. Sivujen sisäisessä optimoinnissa keskitytään esimerkiksi otsikkotageihin, metakuvauksiin ja sisältöön, kun taas sivujen ulkopuolisessa optimoinnissa toimenpiteitä ovat esimerkiksi linkitysten rakentaminen, sosiaalisen median näkyvyyden kasvattaminen ja mainonta.

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinoinnissa on kyse arvokkaan, merkityksellisen ja kiinnostavan sisällön luomisesta, joka herättää huomiota ja kannustaa ihmisiä ryhtymään toimiin. Sisällöt voivat olla esimerkiksi blogikirjoituksia, infografiikkaa, videoita tai vaikka vain hyödyllisiä artikkeleita tai vinkkejä.

Tavoitteena on tarjota yleisölle jotain hyödyllistä, viihdyttävää tai muuta lisäarvoa tuottavaa sisältöä, jotta he palaavat kuluttamaan sitä lisää, sitoutuvat yritykseen sekä jakavat sisältöä muiden kanssa. Sisältömarkkinointia voidaan hyödyntää sekä maksetussa mainonnassa että orgaanisissa sisällöissä.

Somemarkkinointi

Somemarkkinointiin kuuluu Facebookin, Instagramin, TikTokin, LinkedInin, Pinterestin ja Twitterin kaltaisten sosiaalisen median alustojen käyttäminen yrityksen markkinointiin sekä suhteiden rakentamiseen ja vuorovaikutukseen potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden kanssa. Vuorovaikutus ja markkinointi voi tapahtua monessa eri muodossa, kuten jakamalla blogikirjoituksia tai muuta sisältöä, vastaamalla kysymyksiin, tarjoamalla asiakaspalvelua tai vaikka vain osallistumalla keskusteluihin merkityksellisistä aiheista.

Somemarkkinointiin lasketaan kuuluvaksi sekä sometilien julkaisut (orgaaninen some) että maksettu mainonta (maksettu some / somemainonta).

Maksettu mainonta

Maksettu mainonta on erinomainen tapa saada yrityksen viesti sellaisten potentiaalisten asiakkaiden tietoon, joita ei muuten tavoittaisi. Esimerkiksi Googlen hakusanamainonnalla voi luoda mainoksia, jotka näkyvät, kun ihmiset etsivät tiettyjä yritykseen tai sen tuotteisiin tai palveluihin liittyviä avainsanoja. Maksat vain silloin, kun joku klikkaa mainostasi, joten se on erittäin tehokas tapa tavoittaa oikeita ihmisiä ilman että kassa kevenee liikaa.

Digimarkkinointia voi tehdä monella tavalla monessa eri kanavassa.

Tiivistelmä – mitä digimarkkinointi on ja miksi sitä tehdään?

  • Digimarkkinointi = markkinointia digitaalisissa kanavissa, kuten nettisivut, hakukoneet, somekanavat jne.
  • Digimarkkinoinnilla tähdätään usein lopulta myynnin kasvattamiseen = tilauksia verkkokaupasta ja tarjouspyyntöjä
  • Digimarkkinoinnin hyötyjä ovat mm. nopeus, tehokkuus, kohdennettavuus, helppous, kustannustehokkuus ja mitattavuus
  • Yleisesti käytettyjä digimarkkinoinnin keinoja ja kanavia ovat esimerkiksi hakukonemarkkinointi (hakukonemainonta ja hakukoneoptimointi), sisältömarkkinointi, somemarkkinointi ja maksettu mainonta