Verkkosivujen optimointi

Verkkosivujen optimoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan sivujen kävijämäärään sekä sivujen toimivuuteen ja tehokkuuteen. Optimoidut sivut löytyvät hyvin hakukoneista, ne toimivat hyvin ja kävijät toimivat sivustolla halutulla tavalla.

Verkkosivujen hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi (SEO, Search Engine Optimization) on digimarkkinoinnin työkalu, jolla voidaan parantaa sivuston näkyvyyttä hakukoneissa kuten Googlessa. Mitä paremmin sivustosi sijoittuu hakukoneiden tuloksissa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä ihmiset klikkaavat sivustollesi.

Hakukoneoptimointi on koostuu kolmesta osa-alueesta

Hakukoneoptimointi koostuu karkeasti kolmesta eri osa-alueesta: laadukkaasta sisällöstä, teknisestä toimivuudesta sekä domainin vahvuudesta. Kun nämä kaikki osa-alueet ovat kunnossa, on verkkosivulla hyvät edellytykset sijoittua hyvin hakukoneiden tuloksissa. Toisaalta, jos yksikin osa-alue on heikommin toteutettu, on verkkosivulla lähes mahdotonta sijoittua korkealle hakukoneiden tuloksissa.

1. Laadukas sisältö

Laadukas sisältö on hakukoneoptimoinnin tärkein osa-alue. Koska potentiaaliset asiakkaat etsivät hakukoneista tietoa, on tärkeää vastata sisällössä potentiaalisen asiakkaan avoimiin kysymyksiin. Kun yrityksellä on tiedossa hakusanat, joilla halutaan löytyä hakukoneista, on helppoa tuottaa sisältöä, joka vastaa kävijöiden kysymyksiin.

2. Tekninen toimivuus ja nopeus

Sisällön lisäksi hakukoneet suosivat tuloksissaan teknisesti toimivia ja nopeita sivustoja. Kun sivusto on teknisesti toimiva ja nopea kaikilla laitteilla, kävijät viihtyvät paremmin sivustolla ja hakukoneet suosivat sitä tuloksissaan.

3. Linkkaukset ja domainin vahvuus

Hakukonenäkyvyyden takaamiseksi on tärkeää, että muilta verkkosivuilta löytyy linkkejä optimoitavalle verkkosivulle. Mitä enemmän optimoitavalle sivustolle johtaa linkkejä muilta sivustoilta, sitä luotettavalta ja vahvemmalta sivusto näyttää hakukoneiden silmin ja sitä paremmin se sijoittuu hakutuloksissa. Hakukoneet arvostavat eniten linkkejä, jotka ovat tunnetuilta ja luotettavilta sivustoilta.

Verkkosivujen konversioasteen optimointi

Konversio-optimointi (Conversion rate optimization) on toimenpide, jolla pyritään parantamaan sivuston toimivuutta ja tehokkuutta. Tarkoituksena on saada mahdollisimman suuri osa verkkosivun kävijöistä toimimaan halutulla tavalla, eli esimerkiksi ostamaan tuotteen tai jättämään tarjouspyynnön lomakkeella.

Mikä on verkkosivujen konversioaste ja miten se lasketaan?

Konversioaste on suhdeluku, joka kertoo kuinka moni verkkosivun kävijöistä toteuttaa asetetun liiketoiminnan kannalta tärkeän tavoitteen. Tavoite voi olla esimerkiksi uutiskirjeen tilaaminen, yhteydenotto tai tuotteen ostaminen.

Konversioaste (%) = (toteutuneet tavoitteet / verkkosivun kävijämäärä) * 100%

Miksi konversioastetta kannattaa kasvattaa?

Konversioastetta kasvattamalla saadaan kasvatettua tavoitteiden toteutumisten määrää kasvattamatta kävijämäärää sivustolla. Eli konversio-optimoinnin avulla verkkosivuista saadaan tehokkaammat.

Kaipaako verkkosivusi optimointia? Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä, niin analysoimme verkkosivustosi ja teemme ehdotuksen niiden optimoinnista.