Somemainonnan ulkoistaminen – kannattaako se ja mitä se maksaa?

Somemainonta eli sosiaalisen median mainonta yleistyy nopeasti yhtenä tehokkaimmista digitaalisen mainonnan työkaluna. Sosiaalisen median mainonnalla tarkoitetaan nimenomaan maksettua mainontaa, eli näkyvyyttä eri kanavissa ostetaan rahalla. Syy maksetun mainonnan jatkuvaan kasvuun löytyy somekanavien algoritmeistä, jotka ovat laskeneet yritystilien orgaanista näkyvyyttä systemaattisesti edellisten vuosien aikana. Näkyvyyttä saadakseen yrityksen tulee laittaa peliin myös mediabudjettia timanttisen sisällön lisäksi.

Somemainontaa on keveimmillään hyvin helppo tehdä myös itse. Esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa jokaisen julkaistun postauksen alta löytyy “boostausnappi”, jolla voit ostaa julkaisulle lisänäkyvyyttä halutulle kohderyhmälle. Kohdennusvaihtoehtoina on alueellinen kohdennus, ikä + sukupuoli sekä kiinnostuksen kohteet. Näillä boostauksilla saa hyvin lisänäkyvyyttä julkaisulle tai mainokselle, mutta sinänsä todellisen tuottavan somemainonnan kanssa sillä on hyvin vähän yhteistä.

Somemainoksen luominen "mainosta julkaisua" -painikkeella

Jos ja kun sosiaalisen median mainontaa halutaan tehdä systemaattisesti, tuloksellisesti ja analyyttisesti, on käyttöön otettava järeämmät mainostyökalut, kuten Facebookin Business Manager. Näillä työkaluilla kohdennusmahdollisuudet ovat aivan eri luokkaa kuin julkaisun boostauksessa. Tuloksellisessa somemainonnassa kohdennukset rakennetaan aina yrityksen todellisen kohderyhmän mukaan ja siinä hyödynnetään kaikki saatavilla oleva data nettisivuilta ja muista lähteistä.

Kannattaako somemainontaa ulkoistaa?

Tuloksellisen somemainontaputken rakentaminen ottaa reilusti aikaa ja vaatii paljon seurantaa. Mainonta on paljon muutakin kuin yksittäisen mainoksen näyttämistä. Sillä prospektoidaan sopivaa yleisöä, sitoutetaan ja lämmitetään kohti ostoa / yhteydenottoa. Tuottava somemainonta vaatii siis huolellista suunnittelua, osaamista, aikaa sekä luovaa näkemystä. Sopivien toimintatapojen etsiminen itse on usein hidasta ja kallista kun mediabudjettia pitää käyttää reilusti, jotta voittavat keinot löydetään.

Tämän vuoksi ammattilaisen hyödyntäminen on usein kannattavampaa. Ammattilaisen avustuksella mainonnalle rakennetaan sopivat mittarit, jolloin hyötyä voidaan jatkuvasti seurata ja arvioida. Tämän lisäksi kokenut ammattilainen tuntee eri aloilla toimivia toimintatapoja ja onnistuu näin löytämään myös teille sopivat keinot nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Toisaalta taas, jos käytettävä mediabudjetti on pieni, voi kohtuullisellakin osaamisella ja ajankäytöllä saada tuloksia. Jos kokonaisbudjetti on vain muutamia satasia, ei siitä kannata kuluttaa turhan paljoa ammattilaisen tekemään työhön, sillä mediabudjetti jää auttamatta liian pieneksi. Käyttämämme nyrkkisääntö on, että käytettävän mediabudjetin tulee aina olla suurempi kuin työn osuus.

Lopullinen ulkoistamispäätös kannattaakin tehdä käytettävissä olevan budjetin mukaan. Jos kokonaisbudjetti on alle 500€ / kk, voi olla järkevää opetella ja tehdä mainontaa itse. Jos budjetissa taas mennään tämän yli, usein tulosten kannalta järkevää on ottaa ammattilainen avuksi.

Mitä ulkoistaminen maksaa?

Ulkoistamisen hinnoittelu ei ole aina niin yksinkertainen. Hinnoittelumalleja löytyy varmasti yhtä monta, kuin on tarjoajiakin. Eniten hintaan vaikuttavat varmasti käytettävät sisällöt. Jos olemassaolevaa sisältöä ei ole, se pitää tuottaa ja tämä usein kustantaa huomattavia summia. Jos sisältöjä ei oteta hinnassa huomioon, maksetaan työn osuudesta mainonnan toteutuksessa. Tätä työtä voi kuitenkin tehdä monella eri tavalla.

Eri tarjoajien pakettien sisältöihin kannattaa perehtyä. Asiakkaan kannalta yksi tärkeimpiä asioita on varmasti seurattavuus. Jos tarjoaja ei pysty kertomaan sinulle todellisia tuloksia (ostojen / liidien määrä), ei mainontaa voida tehdä parhaalla mahdollisella tavalla, sillä tulosten pitäisi olla toimintaa ohjaava tekijä. Tärkeimpiä mittareita asiakkaana sinulle on liidin / oston hinta ja mahdollinen tuottoprosentti (paljonko mainontaan laitettu euro tuottaa). Jos pakettiin ei sisälly tarkkaa seurantaa, ei siitä kannata paljoa maksaa, sillä mainonta on silloin pääosin arpapeliä.

Facebook -mainoskampanjan tulokset
Esimerkki mainoskampanjan tuloksista Facebookissa

Lopullinen hinta muodostuu seuraavista asioista: seurannan ja analytiikan rakentaminen, mainonnan suunnittelu, kohderyhmien luominen ja kehittäminen, kampanjoiden luominen, mainosten luominen, tulosten seuranta ja ylläpito sekä asiakkaalle raportointi. Paketit voivat sisältää näistä kaiken tai vain osan toimenpiteistä.

Riippuen toimenpiteiden määrästä ja käytettävissä olevasta mediabudjetista (mitä korkeampi budjetti, sitä enemmän kannattaa käyttää aikaa) mainonnan toteutuksen hinta on n. 200-1000€ / kk. Halvin ei välttämättä ole huonoin ja kallein ei varmastikaan ole paras. Laatu vaihtelee ja siksi sopimuksiin ei kannata sitoutua pitkäksi aikaa. Kukaan ei voi varmuudella luvata sinulle tuloksia ennen kokeilemista.

Kannustamme kuitenkin ehdottomasti kokeilemaan mainonnan ulkoistamista. Paketin sisältöön kannattaa kuitenkin perehtyä.

Meillä GOsomella somemainonta sisältää aina kaikki yllämainitut toimenpiteet. Tarkka hinta katsotaan aina asiakaskohtaisesti, mutta yleisin käyttämämme somemainonnan paketti on n. 400€ + ALV / kk.

Ota yhteyttä ja selvitä hinta teidän yritykselle!