Maksuton

Somemarkkinoinnin auditointi

Selvitä kuinka voit kasvattaa somesta saatujen liidien määrää kustannustehokkaasti?

Sinulle selviää esimerkiksi:

R

Mitä voisitte saavuttaa somessa? (liidejä, nettisivukävijöitä jne.)

R

Millä hinnalla näihin tavoitteisiin voitaisiin päästä?

1. Täytä lomake

Täytä lomake niin sovitaan sopiva aika etätapaamiselle.

2. Etätapaaminen

Auditointi toteutetaan videopuhelun välityksellä. Kesto noin 30-45 min

3. Konkreettiset vinkit ja ehdotus jatkosta

Millaisilla kustannuksilla voisitte kasvattaa somesta saatujen liidien määrää?

Somemarkkinoinnin tehtävä

w

1. Asiakkaiden ymmärtäminen ja haluttu viestintä

Markkinoinnin lähtökohta on ymmärtää mihin asiakas tarvitsee ratkaisua ja millä tavalla se hänelle tulee viestiä. Kun viesti on oikea, on todennäköisyys ostolle suurempi. Somessa voi myös viestiä tehokkaasti haluttua asiaa yrityksestä ja olla aktiivisesti yhteydessä asiakkaiden kanssa.

2. Haluttujen ihmisten tavoittaminen oikeaan aikaan

Kun ymmärretään asiakasta, voidaan tavoittaa potentiaaliset ostajat oikealla viestillä, oikeassa kanavassa ja oikeassa vaiheessa ostopolkua. Tällöin somemarkkinointi on erityisen tehokasta ja se ei ole kulu vaan sijoitus, joka tuottaa enemmän kuin maksaa.

3. Lisätä myyntiä ja parantaa katetta

Kun somemarkkinointia tehdään ammattimaisesti, saadaan uusia asiakkaita, ylläpidetään pitkäkestoisia asiakassuhteita nykyisten asiakkaiden kanssa ja samalla myydään enemmän. Tavoitteena on saada jatkuvasti jokaiselle markkinointiin käytetylle eurolle parempi tuotto.